onsdag 29. september 2010

Muntlighet i klasserommet

Jeg, Kjersti og Randi skal ta for oss den muntlige dimensjonen i klasserommet i FOU-oppgaven. Dette blir spennende fordi mange mener at den muntlige dimensjonen har fått for lite oppmerksomhet i forhold til de andre grunnleggende ferdighetene. I følge Kunnskapsløftet skal elevene ha kunnskap om flere muntlige sjangre. Dette mener jeg er bra, fordi dagens samfunn krever på flere og flere områder at en må stå foran forsamlinger, både store og små, å fremføre ett eller annet.
Ett aspekt ved muntlighet som mange ikke tenker på er lytting. Det er ikke vits i å fremføre noe, dersom en ikke har noen som lytter til det en sier. En lærer elevene å lytte til teksten, slik at den blir mer interessant, og de er i stand til å gi tilbakemelding.
Jeg har en del timer i en 2 klasse på barneskolen, og har veldig lyst å prøve noen prosjekter der angående muntlighet. Andreklassinger er ofte taletrengte og kan vurdering av hverandre være med å øke læringsutbytte ved muntlige fremføringer?
Hvordan skal en få til et opplegg til så unge elever? Jeg trenger en del tips til opplegg, så her er det bare å la fingrene løpe løpsk over tastaturet. Utfordringene blir å lage kriterier sammen med elevene som de forstår.